Studies of slavo-byzntine and west-european middle ages. Vol. 1

Елемент

Заглавие

Studies of slavo-byzntine and west-european middle ages. Vol. 1

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

с. 217-230.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / II 60013

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Елена Чешко

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Studies of Slavo-Byzntine and West-European Middle Ages. Vol. 1“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42338