Българистиката в чуждата езиковедска периодика през 1987 г. Библиография

Елемент

Заглавие

Българистиката в чуждата езиковедска периодика през 1987 г. Библиография

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Мария Цонкова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 474-476.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

XXXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 3206

Име на изданието

Бълг. език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Българистиката в чуждата езиковедска периодика през 1987 г. Библиография“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42334