Някои въпроси около преславската книжовна школа

Елемент

Заглавие

Някои въпроси около преславската книжовна школа

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петър Динеков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 3- 13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преславска книжовна школа

Колекции

„Някои въпроси около преславската книжовна школа“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42317