Международен симпозиум "Преславска книжовна школа"

Елемент

Заглавие

Международен симпозиум "Преславска книжовна школа"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитринка Димитрова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 122- 125.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преславска книжовна школа

Колекции

„Международен симпозиум „Преславска книжовна школа““. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42312