Българистиката - същност, развой, проблеми

Елемент

Заглавие

Българистиката - същност, развой, проблеми

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Емил Георгиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 1-10.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Българистиката - същност, развой, проблеми“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42294