ВЪРВИ, народе възродени

Елемент

Заглавие

ВЪРВИ, народе възродени

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

1К; 2Б; 2С; 3В

Автор

Стоян Михайловски; Т Русева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Сливен

Година на издаване

1981; 1990; 1993
25 май

Страници

99 с.; с. 12-19.; с. 25-36.; с. 4.; с. 42-45.; с.3.; с.5-6.; с.9-11.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.; 6.; 7.; 8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБ/ гр. ЗА/1/; НБКМ / Б 5646; НБКМ/ В 1702; НБКМ/ гр ЗА /1/; НБКМ/ гр ЗА/1/; НБКМ/ гр. ЗА /1/; НБКМ/ гр. ЗА/1/; НБКМ/гр.3А/1/; НБКМ/гр.ЗА(1)

Име на изданието

Земеделско знаме; Лада

Забележки

Библиография; Сборник с методически и библиографски материали

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Иван Радоев; Лина Ангелова; Мариана Иванова; Николай Фурнаджиев

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„ВЪРВИ, народе възродени“. Сливен, 1993, Сливен, 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42278