Страници от историята

Елемент

Заглавие

Страници от историята

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

И Йорданов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Нар. младеж

Година на издаване

1987

Страници

207 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ I 99283

Име на изданието

Забележки

Анотации

Печати от Първото и Второто бълг. царство: описание, датировка, предназначение

Рецензия

П Павлов Векове XVIII 1989 6 стр. 85-88 НБКМ/ 517432

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело; Надписи по печатите от времето на Първата българска държава

Колекции

„Страници от историята“. София Нар. младеж, 1987, София Нар. младеж, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42274