Обратник на буквите

Елемент

Заглавие

Обратник на буквите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Трендафил Кръстанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Обратник на буквите“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42266