Жива вода за писмеността. "Българският палимпсест и най-древните книги в Киевска Рус

Елемент

Заглавие

Жива вода за писмеността. "Българският палимпсест и най-древните книги в Киевска Рус

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Трендафил Кръстанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
19 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Нар. култура

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Жива вода за писмеността. "Българският палимпсест и най-древните книги в Киевска Рус“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42264