Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади Кирилометодиевистика

Елемент

Заглавие

Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади Кирилометодиевистика

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1989

Страници

с. 194 - 201.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Красимира Костова

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„Международен конгрес по българистика 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади Кирилометодиевистика“. София, 1989, София, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42259