Буквите - като щит

Елемент

Заглавие

Буквите - като щит

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Асен Василев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
май

Страници

с. 15

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6002

Име на изданието

За буквите

Забележки

Честване на 24 май в Шумен

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Буквите - като щит“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42252