Академик Дмитрий Сергеевич Лихачов 75 години от рождението му

Елемент

Заглавие

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачов 75 години от рождението му

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Соня Божкова- Кавалджиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 115- 117.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Академик Дмитрий Сергеевич Лихачов 75 години от рождението му“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42209