О славяне и их соседи

Елемент

Заглавие

О славяне и их соседи

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва

Година на издаване

1988

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

А. Б Страхов

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„О славяне и их соседи“. Москва, 1988, Москва, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42202