Лексикални особености в паметниците от Преславската книжовна школа

Елемент

Заглавие

Лексикални особености в паметниците от Преславската книжовна школа

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Галина Баранкова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982

Страници

с. 40- 48.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.; 5.5.3.2.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев; Преславска книжовна школа

Колекции

„Лексикални особености в паметниците от Преславската книжовна школа“. , 1982, , 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42201