Историки русского языка. Памятники XI - XVIII в.

Елемент

Заглавие

Историки русского языка. Памятники XI - XVIII в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Москва

Година на издаване

1982

Страници

с. 30- 56.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 478685

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Г.С Баранкова

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„ Памятники XI - XVIII в“. Москва, 1982, Москва, 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42199