Българско средновековие - идеологическа мисъл и просвета Статии

Елемент

Заглавие

Българско средновековие - идеологическа мисъл и просвета Статии

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Ангелов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Народна просвета

Година на издаване

1982

Страници

с. 168.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 480240

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Zdravko Pljakov Bulg.histor.rev. 13 1985 2 109- 110 НБКМ/ А 15265; Константин Мечев Ценно изследване Нар. култура 29 юни 1984 с.7 НБКМ/ В 4431

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Българско средновековие - идеологическа мисъл и просвета Статии“. София Народна просвета, 1982, София Народна просвета, 1982, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42194