Бронзовото изваяние на светите братя Кирил и Методий след едно хилядолетие премина отново по дирята на старите български книги

Елемент

Заглавие

Бронзовото изваяние на светите братя Кирил и Методий след едно хилядолетие премина отново по дирята на старите български книги

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
май

Страници

с. 10-11

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6002

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Бронзовото изваяние на светите братя Кирил и Методий след едно хилядолетие премина отново по дирята на старите български книги“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 26 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42171