Нов опис на руски ръкописи /XIV - XVIII в./

Елемент

Заглавие

Нов опис на руски ръкописи /XIV - XVIII в./

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Павел Стефанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1992

Страници

с. 142 - 144.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

XLVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 1702

Име на изданието

Ез. и лит.

Забележки

Анотации

Рец. за кн. Памятники письменности в музеях Вологодской области. Рукописьные книги XIV - XVIII в., Вологда, 1987

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Нов опис на руски ръкописи /XIV - XVIII в./“. , 1992, , 1992, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42152