Не просто "нов прочит", а ценно учебно пособие

Елемент

Заглавие

Не просто "нов прочит", а ценно учебно пособие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Мария Босева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 63.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

II

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 23058

Име на изданието

История

Забележки

Анотации

Рецензия към Кратка история на бълг. народ, Ив. Лазаров и др., С.,Просвета, 1993

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Не просто „нов прочит“, а ценно учебно пособие“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42146