Най- сетне "История на България"

Елемент

Заглавие

Най- сетне "История на България"

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Атанас Орачев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993.
14 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

4

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6154

Име на изданието

Демокрация

Забележки

Анотации

Рецензия към книгата История на България на Иван Божилов и др., С, Христо Ботев, 1993

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Най- сетне „История на България““. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42144