Делото на Първоучителите

Елемент

Заглавие

Делото на Първоучителите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Климентина Иванова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 29.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.1.

Годишнина

123

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 146

Име на изданието

Читалище

Забележки

Анотации

Съдържа "Похвала на цар Симеон"от неизв. автор

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Делото на Първоучителите“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42136