Ал. Йорданов приет на лична аудиенция от папата

Елемент

Заглавие

Ал. Йорданов приет на лична аудиенция от папата

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
25 май

Страници

с.1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6517

Име на изданието

24 часа

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Ал. Йорданов приет на лична аудиенция от папата“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42131