Из "Шестоднев" Симеоновият дворец

Елемент

Заглавие

Из "Шестоднев" Симеоновият дворец

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йоан Екзарх Български

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
май- септември

Страници

с.4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/В 6807

Име на изданието

Славянски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Из „Шестоднев“ Симеоновият дворец“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42129