Кирил и Методий обявени от Москва за моравски учители

Елемент

Заглавие

Кирил и Методий обявени от Москва за моравски учители

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
25 май

Страници

с.1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6517

Име на изданието

24 часа

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Кирил и Методий обявени от Москва за моравски учители“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42122