Византийската политико-религиозна доктрина и отношението на Византия към България - 60-те г. на IX в. - 20-те г. на X в.

Елемент

Заглавие

Византийската политико-религиозна доктрина и отношението на Византия към България - 60-те г. на IX в. - 20-те г. на X в.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лиляна Видинова Симеонова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София

Година на издаване

1988

Страници

171 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

НБКМ / Д 358

Име на изданието

Забележки

Защитена пред СНС по стара и средновековна история, археология и етнография, 16.04.1988. Утв. с прот. 14-7 от 28.04.1988. Офс. изд. Библиогр. в кр.; Автореферет

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„ на X в“. София, 1988, София, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42117