Византийската концепция за изкуството да се управлява според Фофиевото послание до княз Борис I

Елемент

Заглавие

Византийската концепция за изкуството да се управлява според Фофиевото послание до княз Борис I

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лиляна Симеонова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 91-104.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

XI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17764

Име на изданието

Пробл. култ.

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Византийската концепция за изкуството да се управлява според Фофиевото послание до княз Борис I“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42112