Преславският събор и третото решение

Елемент

Заглавие

Преславският събор и третото решение

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Божидар Димитров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
май - септември

Страници

с.1,3.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6807

Име на изданието

Славянски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Преславски църковно- народен събор 893/4 г.

Колекции

„Преславският събор и третото решение“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42102