Кирило-Методиевска библиография Проблемът за източниците на информация

Елемент

Заглавие

Кирило-Методиевска библиография Проблемът за източниците на информация

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Нели Ганчева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2003

Страници

с. 3-14.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Резюме на английски език

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Кирило-Методиевска библиография Проблемът за източниците на информация“. , 2003, , 2003, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42075