1100 години Велики Преслав

Елемент

Заглавие

1100 години Велики Преслав

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Борислав Борисов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
17 май

Страници

с. 6-7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Преслав

Сигнатура

НБКМ/ Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Научна сесия в Преслав, 14 III 1990

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„1100 години Велики Преслав“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42066