Със знанието към истината

Елемент

Заглавие

Със знанието към истината

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Юрий Бегунов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 3129

Име на изданието

Литературен фронт

Забележки

Kольо Севов. Интервю за старобългаристиката

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Със знанието към истината“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42054