Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз

Елемент

Заглавие

Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1980; 1990

Страници

с. 459-466; с. 552-558.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.; 6.4.

Годишнина

39; 49

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 2063

Име на изданието

Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.; Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

А Пичхадзе; Г. А Богатова; Галина Баранкова

описание на тома

Предметна рубрика

Лексикология на старобългарския език

Колекции

„Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42051