Славистиката в Китай

Елемент

Заглавие

Славистиката в Китай

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Ян Йендзие

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 42 - 43.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 2019

Име на изданието

Родолюбие

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Славистиката в Китай“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42042