Библиография на научните трудове на акад. иван Дуйчев. 1931-1986

Елемент

Заглавие

Библиография на научните трудове на акад. иван Дуйчев. 1931-1986

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

В. Вълчев; М. Матакиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

с. 92-102.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

XLIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А1706

Име на изданието

Исторически преглед

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Библиография на научните трудове на акад. иван Дуйчев. 1931-1986“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42033