Библиография и литература

Елемент

Заглавие

Библиография и литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Татяна Янакиева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Графика 19

Година на издаване

2001

Страници

с. 133-138.; с. 145-150.

Описание на серията

ISBN

954-9764-07-9

Систематичен код

1.1.; 1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Публ. за първи път в: Библиотекар, 1984, No 5, с. 4-9; Бележки към статията, с. 174-175; Публикувано за първи път в: Българска книга, 1992, No 112, с. 58-63

Анотации

Представено е значението на Петър Динеков като познавач и изследовател на ръкописната книга и на мястото й в историята на българската култура.

Рецензия

uri

Илюстрации

Татяна Янакиева

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Библиография и литература“. София Графика 19, 2001, София Графика 19, 2001, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42028