Эстетические представления в "Шестодневе" Йоанна Экзарха

Елемент

Заглавие

Эстетические представления в "Шестодневе" Йоанна Экзарха

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Виктор Бычков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1987

Страници

с. 50-66.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 9617

Име на изданието

Старобългарска литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Шестоднев

Колекции

„Эстетические представления в „Шестодневе“ Йоанна Экзарха“. , 1987, , 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42016