Старобългарските глаголи за движение в "Шестоднева" на Йоан Екзарх

Елемент

Заглавие

Старобългарските глаголи за движение в "Шестоднева" на Йоан Екзарх

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Тодорка Генчева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 27 - 39.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Старобългарските глаголи за движение в „Шестоднева“ на Йоан Екзарх“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42007