Високо признание за принос в старобългаристиката

Елемент

Заглавие

Високо признание за принос в старобългаристиката

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
2 ноември

Страници

1, 3.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3129

Име на изданието

Лит. фронт

Забележки

Анотации

Съдържа словата на Г. Джагаров и Р. Айцетмюлер, произнесени при церемонията по награждаването на учения за приноса му в изследването на старобълг. ез. и култура

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Високо признание за принос в старобългаристиката“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42003