Греческий источник "Написания о правой вере" Константина-Кирилла Философа.

Елемент

Заглавие

Греческий источник "Написания о правой вере" Константина-Кирилла Философа.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

А. Юрченко; И Верещагин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 54 - 63.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9799

Име на изданието

Советское славяноведение

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Греческий источник „Написания о правой вере“ Константина-Кирилла Философа“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42001