Велики Преслав - шедьовър на християнската цивилизация

Елемент

Заглавие

Велики Преслав - шедьовър на християнската цивилизация

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Стефан Бояджиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 4-7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

XXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 146

Име на изданието

Читалище

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Велики Преслав - шедьовър на християнската цивилизация“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41997