Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и второго жития Вячеслава с лексикой Йоанна Экзарха

Елемент

Заглавие

Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и второго жития Вячеслава с лексикой Йоанна Экзарха

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Емилия Блахова; Живка Икономова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с. 13- 26.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.

Годишнина

XVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Лексические совпадения Бесед Григория Двоеслова и второго жития Вячеслава с лексикой Йоанна Экзарха“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41995