The Orthodox liturgy. The develop of hte Eucharistic liturgy in the Byzantine Rite

Елемент

Заглавие

The Orthodox liturgy. The develop of hte Eucharistic liturgy in the Byzantine Rite

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Hugh Wibrew

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

p. 396 - 397

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9 Византия и Кирило- Методиевото дело

Годишнина

XXXV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 9869

Име на изданието

Canadian slavonic papers

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„The Orthodox Liturgy. The Develop of Hte Eucharistic Liturgy in the Byzantine Rite“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41992