Константин Преславски - изтъкнат старобългарски проповедник

Елемент

Заглавие

Константин Преславски - изтъкнат старобългарски проповедник

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Георги Попов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993

Страници

с.5.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6807

Име на изданието

Славянски вестник,

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Константин Преславски - изтъкнат старобългарски проповедник“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41981