Находка при с. Равна

Елемент

Заглавие

Находка при с. Равна

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Казимир Попконстантинов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
май- септември

Страници

с.4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6807

Име на изданието

Славянски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Находка при с. Равна“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41980