Похвала на цар Симеон

Елемент

Заглавие

Похвала на цар Симеон

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Неизвестен автор /X в./

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1993
май - септември

Страници

с.1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6807

Име на изданието

Славянски вестник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Похвала на цар Симеон“. , 1993, , 1993, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41971