Изображенията на Кирил и Методий през вековете

Елемент

Заглавие

Изображенията на Кирил и Методий през вековете

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Атанас Божков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Под ред. Дора Гюлеметова

Местоиздаване, Издателство

София Наука и изкуство

Година на издаване

1989

Страници

272 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

9.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Гр. II 10759

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

с ил. и факс.

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Изображенията на Кирил и Методий през вековете“. София Наука и изкуство, 1989, София Наука и изкуство, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41968