Владимир Георгиев / 1908 - 1986 /.

Елемент

Заглавие

Владимир Георгиев / 1908 - 1986 /.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Петя Асенова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 61 - 64.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 4815

Име на изданието

Родна реч

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Владимир Георгиев / 1908 - 1986 /“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41947