Съзнание за приемственост. Младата българска старобългаристика дава пълноценен принос в съвременната наука

Елемент

Заглавие

Съзнание за приемственост. Младата българска старобългаристика дава пълноценен принос в съвременната наука

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Илия Пехливанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 45-46.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 2019

Име на изданието

Родолюбие

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Съзнание за приемственост. Младата българска старобългаристика дава пълноценен принос в съвременната наука“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41939