Жива културна реалност

Елемент

Заглавие

Жива културна реалност

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Илия Пехливанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 46-47.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 2019

Име на изданието

Родолюбие

Забележки

Анотации

За Шестоднева

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Шестоднев - Съдържание

Колекции

„Жива културна реалност“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41934