Голямата първородна мисия

Елемент

Заглавие

Голямата първородна мисия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Боян Обретенов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

с. 37-39.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 2019

Име на изданието

Родолюбие

Забележки

Анотации

За манастирите и бълг. дух, за Кирил и Методий

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Голямата първородна мисия“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41922