Dziedzic - two misji slowianskiej Cyrila i Metodego

Елемент

Заглавие

Dziedzic - two misji slowianskiej Cyrila i Metodego

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Kielce

Година на издаване

1988

Страници

p. 65-71.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 566968

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Лила Мончева

описание на тома

Предметна рубрика

Преславска книжовна школа

Колекции

„Dziedzic - Two Misji Slowianskiej Cyrila I Metodego“. Kielce, 1988, Kielce, 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/41898